Фондация ПЛИСКАРТ

Logo PliskArt

 

 

 

Фондация ПЛИСКАРТ
Създадена на 10 октомври 2010 във Варна


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
Управителният съвет се състои от:
1. Венециела Борисова Найденова, председател
2. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, заместник-председател


Общото събрание на фондацията се състои от:
1. Венециела Борисова Найденова
2. Борис Йорданов Найденов
3. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева
4. Иван Александров Костакев
5. Борис Еди Жаке

Варна, 4 април 2018