Фондация ПЛИСКАРТ

Logo PliskArt

Фондация ПЛИСКАРТ
Създадена на 10 октомври 2010 във Варна по идея на Д-р Мария Найденова (1930-2017), родом от Плиска.


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
Управителният съвет се състои от:
1. Венециела Борисова Найденова, председател
2. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, заместник-председател


Общото събрание на фондацията се състои от:
1. Венециела Борисова Найденова
2. Борис Йорданов Найденов
3. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева
4. Иван Александров Костакев
5. Борис Еди Жаке

Варна, 4 април 2018

За да реализира проектите си, Фондация ПЛИСКАРТ се нуждае от финансови партнъори. Даренията можете да изпратите на следната банкова сметка в бългаски лева (BGN):
IBAN: BG68UBBS80021057810030
BIC: UBBSBGSF